© 2017 Het Labyrint

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief

Lezing: “Elkaar helpen bij verlies en verdriet” Door: Manu Keirse (Emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de faculteit geneeskunde te Leuven)
In deze uiteenzetting wordt aangetoond hoe verdriet te maken heeft met liefde, met houden van. Mensen die in staat zijn om van andere mensen te houden, zijn ook voorbestemd om diep verdriet te ervaren. Als we kinderen en jongeren leren om van mensen te houden in duurzame relaties, dan weten we ook dat ze voorbestemd zijn om diep verdriet te ervaren als er iets gebeurt met mensen die hen dierbaar zijn. Leren over verdriet is leren over liefde. Ongetwijfeld kan leren over verdriet en verlies ook de weg zijn om te werken aan een wereld waar meer plaats is voor liefde en verbondenheid, voor solidariteit en uiteindelijk wereldvrede. Manu Keirse luisterde meer dan 30 jaar naar mensen in verdriet en reikt vanuit deze rijke ervaring suggesties aan die helpen om verdriet te overleven en voor de omgeving om mensen beter te begrijpen en tot steun te kunnen zijn.Het gaat niet over de dood maar over het leven. Men blijft vaak weg bij mensen in verdriet omdat men niet weet wat men kan zeggen. Men leert hoe men adequaat kan reageren. Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denk maar aan het sterven van een familielid of collega, het hele ziekteproces. Het gaat niet alleen over verdriet bij het overlijden, maar ook over verdriet bij een echtscheiding. ongeneeslijke ziekte, eenzaamheid, en moeite hebben met de veranderende tijd. Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega's ondersteunen. Mensen in rouw en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: Is het normaal dat je je na maanden / jaren, nog zo verdrietig voelt? Is het nog ooit mogelijk om weer van het leven te genieten? Is het normaal dat je na een jaar nog kunt huilen om de dood van je moeder? Reageert ieder mens op dezelfde manier? Is het juist dat de tijd "alle wonden heelt"? Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten? Deze en vele andere vragen worden frequent gesteld door mensen in verdriet en hun omgeving. Om verlies te overleven moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker maken. Het is een opdracht voor iedereen om mensen hierin behulpzaam te zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan is met verdriet en rouw, maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of reageren. Deze ontroerende lezing (weet ik Hannah Jansen uit eigen ervaring), kan zowel mensen in rouw zelf evenals hun familie, hun vrienden, hun studie en werkomgeving leren, wat helpt en wat niet helpt in situaties van verdriet. Meer weten kan je in tijden van verdriet helpen om je eigen reacties en gevoelens te begrijpen en je beter te handhaven op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten. Van harte welkom...Hannah Jansen / Het Labyrint.
© 2017 Het Labyrint
Lezing: “Elkaar helpen bij verlies en verdriet” Door: Manu Keirse (Emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de faculteit geneeskunde te Leuven)
In deze uiteenzetting wordt aangetoond hoe verdriet te maken heeft met liefde, met houden van. Mensen die in staat zijn om van andere mensen te houden, zijn ook voorbestemd om diep verdriet te ervaren. Als we kinderen en jongeren leren om van mensen te houden in duurzame relaties, dan weten we ook dat ze voorbestemd zijn om diep verdriet te ervaren als er iets gebeurt met mensen die hen dierbaar zijn. Leren over verdriet is leren over liefde. Ongetwijfeld kan leren over verdriet en verlies ook de weg zijn om te werken aan een wereld waar meer plaats is voor liefde en verbondenheid, voor solidariteit en uiteindelijk wereldvrede. Manu Keirse luisterde meer dan 30 jaar naar mensen in verdriet en reikt vanuit deze rijke ervaring suggesties aan die helpen om verdriet te overleven en voor de omgeving om mensen beter te begrijpen en tot steun te kunnen zijn.Het gaat niet over de dood maar over het leven. Men blijft vaak weg bij mensen in verdriet omdat men niet weet wat men kan zeggen. Men leert hoe men adequaat kan reageren. Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denk maar aan het sterven van een familielid of collega, het hele ziekteproces. Het gaat niet alleen over verdriet bij het overlijden, maar ook over verdriet bij een echtscheiding. ongeneeslijke ziekte, eenzaamheid, en moeite hebben met de veranderende tijd. Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega's ondersteunen. Mensen in rouw en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: Is het normaal dat je je na maanden / jaren, nog zo verdrietig voelt? Is het nog ooit mogelijk om weer van het leven te genieten? Is het normaal dat je na een jaar nog kunt huilen om de dood van je moeder? Reageert ieder mens op dezelfde manier? Is het juist dat de tijd "alle wonden heelt"? Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten? Deze en vele andere vragen worden frequent gesteld door mensen in verdriet en hun omgeving. Om verlies te overleven moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker maken. Het is een opdracht voor iedereen om mensen hierin behulpzaam te zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan is met verdriet en rouw, maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of reageren. Deze ontroerende lezing (weet ik Hannah Jansen uit eigen ervaring), kan zowel mensen in rouw zelf evenals hun familie, hun vrienden, hun studie en werkomgeving leren, wat helpt en wat niet helpt in situaties van verdriet. Meer weten kan je in tijden van verdriet helpen om je eigen reacties en gevoelens te begrijpen en je beter te handhaven op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten. Van harte welkom...Hannah Jansen / Het Labyrint.
Het Labyrint
Het Labyrint